Słownik

Zachęcamy do skorzystania z naszego podręcznego słownika, który wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące znaczenia określonych terminów technicznych!


TerminOpisPowiązane produkty

1080p

1080p − nazywane także Full HD TV − to tryb wideo o wysokiej rozdzielczości, złożony z 1080 poziomych linii. Różni się od standardowych sygnałów telewizyjnych, które oferują zazwyczaj jedynie 540 linii.Maxwell 10

720p

Standard wideo złożony z 720 linii i oferujący wyższą rozdzielczość obrazu od większości standardowych sygnałów telewizyjnych, zapewniających tylko 540 linii.Maxwell 10

Analogowy

Reprezentacja wartości postrzeganych jako seria sinusoidalnych fal, różniąca się od technologii cyfrowej, która bazuje na systemie dwójkowym: 1 lub 0.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

Android

System operacyjny opracowany przez Google, stosowany w różnych urządzeniach, w tym w smartfonach oraz tabletach.Maxwell 10

Antena

Element wykorzystywany do transmisji lub odbioru sygnałów, przykładowo podczas nadawania lub oglądania programów telewizyjnych lub słuchania audycji radiowych.DX800A, N510, N720

Asterisk

Oprogramowanie umożliwiające realizację usług telefonii VoIP (Voice over IP).T440, T640

Autokonfiguracja (ang. auto-provisioning)

Metoda automatycznej konfiguracji urządzenia, zapewniająca jego współpracę z określoną usługą bez konieczności ręcznego wprowadzania skomplikowanych ustawień.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720

Bezprzewodowy

W odniesieniu do telefonii, bezprzewodowy odnosi się do przenośnej słuchawki, która korzysta z lokalnej sieci radiowej do wykonywania i przyjmowania połączeń, realizowanych przez telefonię stacjonarną.DX800A, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell 10, Repeater

BLF / sygnalizacja dostępności

BLF (z ang. Busy Light Field) to zestaw przycisków na urządzeniu lub ekranie komputera, które wskazują dostępność abonenta bądź informują, że prowadzi aktualnie rozmowę lub jest zajęty i nie może odebrać telefonu (funkcja DND – nie przeszkadzać). Standardem jest bezpośrednie połączenie z wybranym rozmówcą po wciśnięciu przycisku odpowiadającego jego linii.Maxwell 3, Maxwell 10, UC Suite

Bluetooth

Bezprzewodowy standard transferu danych, w tym dźwięku i wideo, pomiędzy oddalonymi na niewielką odległość urządzeniami.DX800A, S650H, SL750H, Maxwell 10

CAT-iq

CAT-iq (z ang. Cordless Advanced Technology—internet and quality) to technologia opracowana przez organizację Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Forum w celu zwiększenia jakości dźwięku w telefonach bezprzewodowych, umożliwiająca − przykładowo − uzyskanie dźwięku HD.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Repeater

Certyfikacja

Proces testów, którym poddawane są urządzenia, potwierdzający, że działają one zgodnie z ustalonymi standardami lub gwarantują współpracę z innymi produktami lub usługami.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Chmura

Produkty lub usługi rezydujące w zdalnym centrum danych, do którego dostęp uzyskuje się przez sieć Internet.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

CRM

Z ang. Customer Relationship Management (CRM) to sposób zarządzania relacjami firmy z obecnymi i potencjalnymi klientami. Mechanizmy CRM starają się analizować dane o kontaktach klientów z firmą, a wnioski wykorzystywać do poprawy wzajemnych relacji. Koncentrują się na sposobach utrzymania klienta, a w rezultacie przekładają się na wzrost sprzedaży.Hybrid 120GE, T440, T640, UC SUite

CTI

CTI (z ang. Computer Telephony Integration) to system integrujący wszystkie urządzenia telekomunikacyjne w jedno, pojedyncze rozwiązanie. W Gigaset pro jest elementem pakietu UC Suite.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, UC Suite

DECT

DECT (z ang. Digital Enhanced Cordless Telecommunications) to standard wykorzystywany głównie do tworzenia bezprzewodowych systemów telefonicznych.DX800A, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

DECT GAP

DECT GAP (z ang. Digital Enhanced Cordless Telecommunications oraz Generic Access Profile) to standard, który zapewnia zgodność bezprzewodowych słuchawek i umożliwia współpracę urządzeń od różnych producentów.DX800A, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

DECT Manager

Urządzenie zapewniające współpracę wielu stacji bazowych DECT i umożliwiające płynne przełączanie oraz przekazywanie rozmów pomiędzy poszczególnymi stacjami na kolejnych, obsługiwanych obszarach.N720

DECT Repeater

Urządzenie rozszerzające zasięg radiowej sieci DECT, zapewniające sygnał na większym obszarze.Repeater

Disa

DISA (z ang. Direct inward system access) umożliwia zewnętrznym użytkownikom, przebywającym poza biurem, korzystanie z usług firmowej centralki tak, jakby przebywali na terenie przedsiębiorstwa. Zapewnia m.in. możliwość wykonywania połączeń wewnętrznych i zewnętrznych.Hybird 120GE, T440, T640

Dźwięk HD

Dźwięk o wysokiej rozdzielczości to ogólna definicja lepszej jakości dźwięku uzyskiwanego poprzez umieszczanie większej ilości danych w sygnale audio i precyzyjne ich odtworzenie podczas emisji przez głośnik.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

EHS

EHS (z ang. Electronic Hook Switch) to urządzenie, które w elektroniczny sposób łączy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z telefonem. EHS obsługuje predefiniowane standardy transmisji. Korzystać można z zestawów słuchawkowych Bluetooth lub DECT.Maxwell 3, Maxwell 10

Ekran TFT

TFT (z ang. Thin-film-transistor) to odmiana ciekłokrystalicznego wyświetlacza, który zapewnia lepszą jasność i kontrast obrazu.Maxwell 3

Ethernet

Ethernet to technologia najczęściej wykorzystywana w lokalnych sieciach komputerowych (LAN), standaryzująca sposób formatowania danych w transmisji pomiędzy urządzeniami sieciowymi.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720

FXO

FXO (z ang. Foreign eXchange Office) to wspólny interfejs używany w starszych, analogowych środowiskach telefonicznych. Port FXO umożliwia połączenie z siecią operatora.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

FXS

FXS (z ang. Foreign eXchange Subscriber) to wspólny interfejs używany w starszych, analogowych środowiskach telefonicznych. Za pośrednictwem portu FXS podłącza się urządzenia analogowe, takie jak fax.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

Gigabit

W transmisji danych, gigabit oznacza 1 miliard bitów i jest powszechnie stosowaną jednostką określającą wielkość pakietu danych przesyłanego pomiędzy dwoma urządzeniami telekomunikacyjnymi.Hybird 120GE, T440, T640

HD Voice

Głos w wysokiej rozdzielczości to ogólne określenie transmisji dźwięku o lepszej jakości, zoptymalizowanego pod kątem charakterystyki ludzkiego głosu.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

HDMI

HDMI (z ang. High-Definition Multimedia Interface) to interfejs audio/wideo wykorzystywany do transmisji danych obrazu i dźwięku do kompatybilnych urządzeń, jak komputerowy monitor, projektor wideo, cyfrowy telewizor i inny tego typu sprzęt.Maxwell 10

Interoperacyjność

Możliwość współpracy dwóch lub większej liczby urządzeń/usług i dostarczania w efekcie lepszych rezultatów.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

IP

IP (z ang. Internet Protocol) to metoda lub protokół stosowany przy transmisji danych przez Internet z jednego komputera do drugiego.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

IP DECT

IP DECT (z ang. Internet Protocol Digital Enhanced Cordless Telecommunications) to ogólnie stosowana nazwa tradycyjnego telefonu bezprzewodowego, za pośrednictwem którego można wykonywać i odbierać połączenia realizowane przez protokół internetowy.DX800A, N510, N720

IP PBX

IP PBX (z ang. Internet Protocol Private Branch eXchange) to system telefoniczny, który przełącza rozmowy pomiędzy użytkownikami korzystającymi z lokalnych połączeń VoIP (z ang. voice over Internet Protocol lub IP), umożliwiający zarazem używanie przez abonentów określonej liczby zewnętrznych linii telefonicznych.Hybird 120GE, T440, T640

ISDN

ISDN (z ang. Integrated Services Digital Network) to pierwsza generacja technologii telekomunikacyjnej, która umożliwiała transmisję cyfrowych danych przez standardowe linie telefoniczne. ISDN w większości przypadków został zastąpiony technologią szerokopasmową.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

ISDN2

ISDN2 (z ang. Integrated Services Digital Network 2) to pierwsza generacja technologii telekomunikacyjnej, która umożliwiała cyfrową transmisję danych przez standardowe łącza telefoniczne. Została zastąpiona w większości przypadków przez technologię szerokopasmową. Cyfra w nazwie odnosi się do maksymalnej liczby kanałów o przepustowości 64k, które mogła obsługiwać instalacja. ISDN2 pozwalało na równoległe prowadzenie dwóch niezależnych rozmów telefonicznych.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

ISDN30

ISDN30 (z ang. Integrated Services Digital Network 2) − pierwsza generacja technologii telekomunikacyjnej do cyfrowej transmisji danych przez standardowe łącza telefoniczne. Została zastąpiona w większości przypadków przez technologię szerokopasmową. Cyfra w nazwie wskazuje maksymalną liczbę kanałów o przepustowości 64k, które mogła obsługiwać instalacja. ISDN30 pozwalała na równoległe prowadzenie trzydziestu niezależnych rozmów telefonicznych.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

IVR

IVR (z ang. Interactive Voice Response) to zautomatyzowany system telefoniczny umożliwiający interakcję z abonentem zarówno poprzez wybór określonej opcji po wciśnięciu przycisku na klawiaturze, jak i poprzez możliwość rozpoznawania głosu. System gromadzi w ten sposób informacje, przekierowuje połączenie do właściwego rozmówcy lub wykonuje inne zadania, przykładowo przyjmuje płatność za rachunek.Hybird 120GE, T440, T640

Karta SD

Karta SD (z ang. Secure Digital) to standard tzw. pamięci nieulotnej – nośnika danych często wykorzystywanego w urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony.Maxwell 10

LAN

LAN (z ang. Local Area Network) to grupa połączonych siecią i wymieniających dane komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych, oddalonych od siebie na relatywnie niewielką odległość.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720

LDAP

LDAP (z ang. Lightweight Directory Access Protocol) to metoda umożliwiająca umieszczanie prywatnych, firmowych oraz innych zasobów, takich jak pliki i urządzenia sieciowe, zarówno w publicznej sieci Internet, jak i sieciach prywatnych.Hybird 120GE, T440, T640

Linux

Linux to popularny, darmowy system operacyjny do komputerów i innych urządzeń elektronicznych.Maxwell Basic, Maxwell 3

Łączność

Możliwość realizacji zdalnych połączeń za pośrednictwem powszechnie używanego sprzętu telekomunikacyjnego, łącząca rozmówców lub urządzenia oraz służąca do wymiany danych.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

microUSB

microUSB to małe złącze umożliwiające przewodowe połączenie różnych urządzeń, stosowane do transmisji danych lub zasilania. Stanowi mniejszą wersję złącza USB.Maxwell 10, S650H, SL750

miniHDMI

miniHDMI to złącze umożliwiające przewodowe połączenie i służące do transferu dźwięku oraz wideo pomiędzy urządzeniami. Mniejsza wersja złącza HDMI.Maxwell 10

Multi-Touch

Multi-touch to metoda obsługi ekranu dotykowego wykorzystująca do wykonywanych na wyświetlaczu operacji dwa lub większą liczbę palców jednocześnie. Telefon Apple iPhone zyskał popularność wprowadzając m.in. technologię, która wykorzystuje gesty „łapania” i rozciągania do sterowania zoomem na ekranie.Maxwell 10

PAN

PAN (z ang. Personal Area Network) to grupa osobistych, powiązanych ze sobą urządzeń elektronicznych, przykładowo przenośnych telefonów i zestawów słuchawkowych, połączonych ze sobą i wymieniających dane oraz/lub dźwięk na bardzo niewielką odległość.R650H, S650H, SL750H, Maxwell 10

PoE

Power-over-Ethernet (PoE) to metoda przesyłania energii elektrycznej za pośrednictwem przewodu sieci Ethernet do urządzeń sieciowych. Dzięki PoE sprzęt nie wymaga podłączania oddzielnych zasilaczy lub przewodów zasilających.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Przekazywanie połączenia

Przekazywanie połączenia (z ang. handover) jest wykorzystywane w systemach wielobazowych (tzw. multicell). Umożliwia prowadzenie za pośrednictwem bezprzewodowej słuchawki nieprzerwanej rozmowy podczas przemieszczania się po dużym budynku lub rozległym terenie firmy, podczas którego połączenie jest przekazywane pomiędzy kolejnymi stacjami.N720, R650H, S650H, SL750H

PSTN

PSTN (z ang. Public Switched Telephone Network) oznacza międzynarodowy system telefoniczny wykorzystujący miedziane przewody do analogowej transmisji głosu. Nazywany także tradycyjną, analogową siecią.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

RJ9

RJ9 to typ gniazda używanego w sprzęcie telefonicznym. Najczęściej można je spotkać w dolnej części słuchawki, którą za pośrednictwem przewodu łączy się ze stacją telefonu.DX800A, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Roaming

Roaming jest wykorzystywany w systemach wielobazowych (z ang. Multicell). Sprawia, że słuchawka w danej chwili jest połączona z najlepszym nadajnikiem i korzysta z optymalnego sygnału w posiadanej sieci komunikacyjnej. System korzysta z roamingu podczas przemieszczania się wraz ze słuchawką (w stanie czuwania) po terenie firmy lub jej otoczenia.N510, N720

Satelita / nadajnik

W odniesieniu do telekomunikacji, satelita/nadajnik to antena działająca wewnątrz lub w otoczeniu budynku, podłączona w instalacji wielobazowej (multicell) do urządzenia DECT manager, zapewniająca słuchawkom DECT dostęp do sieci telefonicznej.N720IP

Serwer komunikacyjny

Serwer z oprogramowaniem realizujący usługi telekomunikacyjne – przykładowo − telefonię, połączenia wideo lub wiadomości tekstowe.Hybird 120GE, T440, T640

Serwer telefoniczny

Urządzenie korzystające z oprogramowania, które odpowiada za realizację usług telefonii głosowej.Hybird 120GE, T440, T640

Singlecell / system jednobazowy

W telefonii, terminem singlecell / systemem jednobazowym określa się lokalną sieć radiową używaną przez bezprzewodowe telefony DECT na terenie domu lub małego biura. To niezależna, złożona tylko z jednej stacji bazowej instalacja, której zasięg można powiększyć po zastosowaniu Repeaterów. Systemy wielobazowe (Multicell) pokrywają zasięgiem większy obszar.DX800A, N510, R650H, S650H, SL750H, Repeater

SIP

SIP (z ang. Session Initiation Protocol) to protokół używany do sygnalizacji i kontroli multimedialnych sesji komunikacyjnych. SIP jest powszechnie używany w telefonii internetowej do obsługi połączeń głosowych i wideo, a także przez komunikatory.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

SIP-trunk(ing)

Sposób połączenia lokalnej centralki telefonicznej PBX (z ang. private branch exchange) z siecią Internet i operatorem VoIP (z ang. Voice over IP).Hybird 120GE, T440, T640

Skrzynka głosowa

Metoda elektronicznego przechowywania wiadomości głosowych pozostawianych użytkownikowi w przypadku, gdy nie odbierze on telefonu. Umożliwia późniejszy odsłuch nagrań.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, UC Suite

Słuchawka

Fizyczne urządzenie trzymane w dłoni, wyposażone w mikrofon i głośnik, używane do prowadzenia telefonicznych rozmów. Przykładowo, słuchawka DECT.DX800A, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

SMA

SMA (z ang. Software Maintenance Agreement) to umowa przedstawiana przez producenta oprogramowania, określająca m.in. podstawowe zasady aktualizacji programu, a w niektórych przypadkach także warunki dostępnej przez określony czas pomocy technicznej.Hybird 120GE, T440, T640, UC Suite

Software / oprogramowanie

Zestaw instrukcji i danych wykorzystywanych przez komputer do realizacji określonego zdania.UC Suite, DX800A, R650H, S650H, SL750H

Stacja bazowa

W odniesieniu do telefonii, to stacjonarne urządzenie połączone z siecią operatora, które zapewnia bezprzewodową łączność z innymi, przenośnymi urządzeniami – przykładowo – ze słuchawkami telefonicznymi.DX800A, N510, N720

Switch / przełącznik

W informatyce i telefonii, switch/przełącznik to urządzenie, które kieruje dane i/lub połączenia głosowe od źródła do miejsca przeznaczenia.Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Sygnalizator obecności (z ang. presence)

Sygnalizator obecności umożliwia sprawdzenie dostępności użytkownika poprzez wskazanie, czy jego linia jest zajęta. Funkcja ta w dużej mierze poprawia koordynację i współpracę pomiędzy użytkownikami.Maxwell 10, UC Suite

Telefon biurkowy

Tradycyjny telefon z oddzielną słuchawką, wykorzystywany najczęściej na typowym biurku.DX800A, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Telefonia w chmurze

Usługa telefonii oferowana abonentowi przez operatora.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

UC Suite

UC Suite (z ang. Unified Communication Suite) to oferowany przez Gigaset pro pakiet CTI (z ang. Computer Telephony Integration), integrujący sprzęt telekomunikacyjny (urządzenia i aplikacje zarządzające) w spójne rozwiązanie, dostępne z poziomu jednej lub wielu lokalizacji.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, UC Suite

Urządzenie innego producenta (produkt strony trzeciej)

Urządzenie wyprodukowane przez inną firmę, nie powiązaną z Gigaset pro. Przykładowo, zestaw słuchawkowy Sony Bluetooth. 

USB

USB (z ang. Universal Serial Bus) to najpopularniejsze złącze używane do łączenia cyfrowych urządzeń, takich jak komputery i cyfrowe kamery, drukarki, skanery oraz zewnętrzne dyski twarde.Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell 10

Usługi typu “hosted”

Usługa zarządzana i dostarczana ze zdalnej lokalizacji. Na przykład telefonia oferowana klientowi przez operatora, zwana także telefonią w chmurze.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

vCard

vCard to elektroniczna, biznesowa lub osobista wizytówka, a jednocześnie nazwa branżowej specyfikacji określającej zasady wymiany i wykorzystywania danych w takim formacie.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, R650H, S650H, SL750H, UC Suite

W siedzibie (z ang. on-premise)

Zakupiony i zainstalowany w określonej lokalizacji sprzęt. Serwery/systemy telefoniczne (centralki IP PBX), słuchawki, biurka, ekspresy do kawy – to wszystko przykłady urządzeń, które znajdują się zazwyczaj w siedzibie firmy lub organizacji.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H

WAN

WAN (z ang. Wide Area Network) to możliwość łączenia komputerów i innych urządzeń elektronicznych w celu współdzielenia danych na dużych odległościach 

Wideokonferencje

Połączenie telefoniczne z udziałem dwóch lub większej liczby osób, wzbogacone o przekaz wideo, który prezentuje uczestników rozmowy.Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell 10

Wideotelefon

Urządzenie wysyłające obraz wideo z wizerunkiem użytkownika oraz transmitujące głos, wykorzystywane do wideokonferencji.Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell 10

Wielobazowe systemy / Multicell

W telefonii, systemy wielobazowe (z ang. Multicell) dają możliwość łączenia i grupowania nadajników, tworząc w ten sposób lokalną, bezprzewodową sieć telefoniczną DECT, umożliwiającą wykonywanie oraz przyjmowanie połączeń. Technologia udostępnia takie możliwości, jak roaming oraz przekazywanie połączenia (z ang. handover). Pojedynczy nadajnik swym zasięgiem obejmuje relatywnie niewielki obszar.N720

WiFi

WiFi (z ang. Wireless Fidelity) to ogólna nazwa technologii określająca sposób połączenia urządzeń elektronicznych z bezprzewodową siecią lokalną LAN (WLAN), głównie za pośrednictwem radiowego pasma 2.4 oraz 5 GHz.Maxwell 10