Polityka prywatności

Gigaset Communications GmbH o ochronie danych


Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie dla Gigaset Communications GmbH (nazywanej w dalszej części: „Gigaset“). Dlatego prowadzimy nasze działania zgodnie z zastosowalnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. W dalszej części podajemy, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i komu je udostępniamy.

Dane osobowe

Przez naszą stronę internetową nie gromadzimy danych osobowych (np. nazwiska, adresy, numery telefoniczne lub adresy mailowe), chyba że są one potrzebne do stosunku umownego lub użytkownik dobrowolnie udostępnia nam takie dane (np. podczas rejestracji, zakładania konta użytkownika, ankiety) lub umożliwiają to odpowiednie przepisy prawne dotyczące ochrony danych.

Dane użytkownika będą przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, jeśli jest to konieczne dla zreali-zowania umowy lub rozliczenia i wyrazi on na to zgodę. Przy realizacji zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. firmy transportowe, operatorzy płatności, banki) otrzymują od nas dane potrzebne do realizacji zamówienia, rozliczenia i dostawy.

Przeznaczenie

Udostępniane dane osobowe stosujemy zasadniczo do odpowiedzi na pytania, do realizacji zleceń, realizacji zawartych z umów lub zapewnianiu dostępu do określonych informacji lub ofert. Dla utrzymania relacji z klientem może okazać się konieczne:

 • zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych, aby możliwe było lepsze identyfikowanie oczekiwań lub w celu optymalizacji naszych produktów lub usług; lub
 • korzystanie z tych danych osobowych przez nas (lub przez inne przedsiębiorstwo na nasze zlecenie) w celu informowania po zakupie o ogólnych i szczegółowych kwestiach dotyczących przedmiotu zakupu, informowania o podobnych ofertach produktowych, które mogą być korzystne, rozsyłania newslettera Gigaset z nowościami z portfolio produktowego Gigaset, przeprowadzania ankiet online, abyśmy mogli lepiej rozpoznawać zadania i wymogi naszych klientów lub informować o nowych działaniach Gigaset, np. organizowania gier i konkursów. Jeśli nie uzgodniono jednoznacznie inaczej, będziemy informować wyłącznie przez mail lub dedykowaną reklamę pocztową.

Przekazywanie informacji

Bez zgody lub polecenia użytkownika nie będziemy przekazywać, sprzedawać ani w inny sposób zbywać danych osobowych osobom trzecim. Jednak możemy przekazywać informacje użytkownika osobom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo i usługodawcom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu. Ci usługodawcy mogą korzystać z informacji o użytkowniku tylko do świadczenia tego rodzaju usług.

Oczywiście szanujemy przypadki, kiedy użytkownik nie wyraża zgody na przekazanie swoich danych osobowych w celu utrzymania naszej relacji z klientem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego lub badania rynku). Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może w każdej chwili złożyć oświadczenie lub sprzeciw w sprawie swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Można skorzystać w tym celu z następujących danych kontaktowych:

E-mail: datenschutz@gigaset.com
Poczta: Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, 46395 Bocholt, Germany

Zastosowanie zgodnie z celem

Gigaset zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe udostępnione przez użytkownika online tylko do przekazanych przez użytkownika celów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zbieranie, przetwarzanie i używanie

 • danych następuje w innym celu, który ma bezpośrednie powiązanie z pierwotnym celem, dla którego zebrano dane osobowe,
 • jest konieczne do przygotowania, negocjacji i realizacji zawartej umowy,
 • jest konieczne ze względu na zobowiązania prawne lub rozporządzenia urzędowe lub sądowe,
 • jest konieczne do uzasadnienia lub ochrony roszczeń prawnych lub do zabezpieczenia przed po-zwami,
 • służy uniknięciu nadużyć lub pozostałych czynności niezgodnych z ustawą, np. celowych ataków na systemy elektronicznego przetwarzania danych i dla zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Bezpieczeństwo

Gigaset podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa dla ochrony danych osobowych przed niezamierzonym lub niezgodnym z prawem usunięciem, modyfikacją lub przed utratą i przed nieuprawnionym przekazywaniem lub nieuprawnionym dostępem.

Pytania i uwagi

Gigaset będzie reagować na wszystkie odpowiednie zapytania dotyczące wglądu i ew. korekty, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych. W razie pytań lub uwag dotyczących tego oświadczenia w sprawie danych osobowych (np. wgląd i aktualizacja danych osobowych), prosimy kliknąć „Kontakt” w dolnej części tego okna. Odpowiednio do potrzeb będziemy na bieżąco aktualizować nasze oświadczenie w sprawie ochrony danych. Na tej stronie będziemy odpowiednio wcześniej informować o zmianach. Dlatego należy regularnie ją odwiedzać, aby uzyskać aktualne informacje o ochronie danych.

Ciasteczka

Na stronach internetowych Gigaset w wielu miejscach stosuje się ciasteczka. Służą one do uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika i efektywną. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i w ustawieniach przeglądarki. Ciasteczek nie można przyporządkować określonym osobom i nie zawierają one danych osobowych. Nie ma miejsce wspólne zarządzanie tymi danymi z innymi źródłami danych. Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Ciasteczka nie wyrządzają szkód komputerowi i nie zawierają wirusów.

Stosuje się następujące ciasteczka:

Nazwa ciasteczkaOkres trwałościSkrócony opis
Google Analytics2 lataGoogle Analytics to narzędzie do analizy treści sieciowych, które umożliwia posiadaczom stron internetowych analizę interakcji odwiedzających na danych stronach. Google Analy-tics wykorzystuje do analizy interakcji odwiedzających cia-steczka „First Party”. Te cia-steczka służą do zapisywania informacji. Dotyczy to przykła-dowo danych czasowych wizyty na stronie internetowej, często-tliwości, z jaką odwiedzający otwiera stronę i skąd dostawał się na daną stronę. Ciasteczka „First Party” są udostępniane przez przeglądarki nie w sposób powyżej poziomu domeny.

Można skonfigurować przeglądarkę internetową, tak aby akceptowała wszystkie ciasteczka, odrzucała je lub informowała, kiedy jest wysyłane ciasteczko

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Microsoft Internet Explorer:

 1. W menu „Narzędzia” wybierz punkt „Opcje internetowe”
 2. W menu „Opcje internetowe” kliknij zakładkę „Ochrona danych”,
 3. Można tutaj wprowadzić ustawienia bezpieczeństwa dla różnych stref internetowych. W tym miejscu można ustawić, czy i które ciasteczka mają być przyjmowane lub odrzucane.
 4. Następnie należy potwierdzić ustawienia, klikając na „OK”.

Mozilla Firefox:

 1. W menu „Narzędzia” wybierz punkt „Ustawienia”.
 2. Kliknij na punkt „Ochrona danych”.
 3. W menu „Ochrona danych” przy użyciu menu typu drop-down wybierz wpis „Ustawienia zaawansowane”.
 4. Można tu ustawić, czy ciasteczka mają być akceptowane, czy też nie. Oprócz tego można tutaj ustalić, jak długo dane ciasteczka mają być zachowane i ewentualnie dodać wyjątki (strony internetowe) dla tych ustawień.
 5. Następnie należy potwierdzić ustawienia, klikając na „OK”.

Google Chrome:

 1. Kliknij na menu Chrome w pasku narzędzi przeglądarki (na górze, po prawej stronie).
 2. Wybierz punkt „Ustawienia”, przewiń do wpisu „Wyświetl ustawienia zaawansowane” i kliknij na nim.
 3. W punkcie „Ochrona danych” kliknij na punkt „Ustawienia treści”.
 4. W punkcie „Ciasteczka” można tu wprowadzić następujące ustawienia:

  • Usuwaj ciasteczka
  • Domyślnie blokuj ciasteczka
  • Domyślnie akceptuj ciasteczka
  • Domyślnie usuwaj ciasteczka i dane stron internetowych po zamknięciu przeglądarki.
  • Akceptuj wyjątki dla ciasteczek na określonych stronach internetowych lub w określonych do-menach.

 5. Następnie kliknij na „Gotowe”, aby zapisać ustawienia.
 6. Można zamknąć okno ustawień w przeglądarce.


Apple Safari:

 1. Kliknij na symbol koła zębatego w pasku narzędzi przeglądarki (na górze, po prawej stronie).
 2. Wybierz punkt „Ustawienia”.
 3. W wyświetlanym menu należy ponownie wybrać punkt „Ustawienia”.
 4. W kolejnym oknie otwórz kartę „Ochrona danych”.
 5. Aby dezaktywować ciasteczka, postaw haczyk przy polu „Blokuj ciasteczka” przed wpisem „Zaw-sze”. Jeśli będziesz chciał ponownie aktywować ciasteczka, zaznacz opcję „Nie”.
 6. Następnie należy zapisać ustawienia.
 7. Jeśli nie korzystasz z żadnej spośród wyżej wymienionych przeglądarek, wybierz opcję „Ciasteczka” w funkcji „Pomoc”, aby dowiedzieć się, gdzie jest zapisany folder z ciasteczkami.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebook

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczki“) społeczności internetowej facebo-ok.com, obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są rozpoznawalne po logotypie Facebooka (białe „f” na niebieskim kwadracie lub symbol „Lubię to”) lub są oznakowane dodatkiem „Wtyczki społecznościowe Facebooka”. Lista i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka są dostępne tutaj: http://developers.facebook.com/plugins.

Po otwarciu strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest bezpośrednio przesyłana z Facebooka do przeglądarki i integrowana przez nią w stronę internetową. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na dane, które Facebook zbiera przy pomocy tej wtyczki i dlatego informujemy odpowiednio do naszego stanu wiedzy:

przez zintegrowanie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że otwarto odpowiednią stronę internetową. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować daną wizytę na stronie twojemu kontu Facebook. Jeśli skorzystasz z wtyczki, przykładowo naciśniesz przycisk „Lubię to” lub zredagujesz komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka i jest tam zapisywana. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności Facebook, mimo to występuje możliwość, że Facebook będzie zapisywać twój adres IP.

Informacje o celu i zakresie zbierania danych i dalszego wykorzystywania danych przez Facebook oraz o powiązanych z tym prawach i możliwościach ustawień dla ochrony swojej sfery prywatnej zawarte są we wskazówkach ochrony danych w Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Jeśli jesteś członkiem społeczności Facebook i nie chcesz, aby Facebook zbierał przez nasze strony internetowe dane o Tobie i wiązał je z zapisanymi w Facebook danymi członka, przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z Facebooka.

Można także zablokować wtyczkę Facebooka, korzystając z dodatków do przeglądarki, na przykład „Facebook Blocker”.

(Szablon skopiowany z spreerecht.de/datenschutz/2010-10/das-rechtliche-risiko-bei-facebooks-like-button-inkl-muster-fuer-die-datenschutzerklaerung)

Twitter

Na naszych stronach zintegrowane są przyciski Twittera. Przyciski te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Fol-som St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Takie wtyczki Twitter są rozpoznawalne przez powiązanie z pojęciami „Twitter” lub „Śledzenie” z logiem Twittera (stylizowany niebieski ptak). Za pomocą przycisków można dzielić się na Twitterze artykułem lub stroną lub śledzić danego oferenta na Twitterze.

Po otwarciu strony internetowej zawierającej taki przycisk generowane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Twittera. Treść przycisków Twittera jest przekazywana przez Twittera bezpośrednio do przeglądarki. Dlatego oferent nie ma żadnego wpływu na dane, które Twitter zbiera przy pomocy tej wtyczki i dlatego informuje użytkowników odpowiednio do swojego stanu wiedzy: Według niego przy wykorzystaniu przycisku przesyłane są tylko adres IP użytkownika i URL danej strony internetowej, tylko do celów zgodnych z informacją na przycisku.

Dodatkowe informacje na ten temat zawarte są w oświadczeniu w sprawie ochrony danych Twitter na stronie internetowej  http://twitter.com/privacy.

Analiza sieciowa z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy internetowej firmy Google Inc. („Goo-gle”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczko informacje o korzystaniu ze strony internetowej z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach-sygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest wcześniej odpowiednio skracany przez Google. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie administratora strony firma Google może wykorzystać te informacje w celu oceny sposobu korzystania z niej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony innych usługi związanych z użytkowaniem strony i Internetu. Adres IP przesyłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę nie jest kojarzony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisowi ciasteczek przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; w takim przypadku nie będzie jednak możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji danej witryny. Oprócz tego możliwe jest uniemożliwienie rejestrowania danych wygenerowanych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP) przez Google i przetwarzania tych danych przez Google, klikając na poniższy link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) pobierając i instalując dostępną tam wtyczkę.

Można uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zdefiniowane zostanie ciasteczko opt-out, które uniemożliwi przyszłe rejestrowanie danych przy odwiedzinach strony:

http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Informujemy, że na tej stronie internetowej Google Analytics rozszerzono o kod „anonymizeIp” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP (tak zwane maskowanie IP).

Zmiany oświadczenia w sprawie ochrony danych

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tego oświadczenia w sprawie ochrony danych w każdej chwili, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ochrony danych. Obecny stan to sierpień 2015 r.