Větší firmy

Větší firmy s více než 250 zaměstnanci


Větší organizace často vyžadují kombinaci stálých a flexibilních pracovišť pro hbité zaměstnance s laptopy, tablety a mobilními telefony.

V některých případech budou tyto firmy potřebovat připojit pobočky a vzdáleně pracující zaměstnance do firemní telekomunikační sítě. Větší organizace se často zaměřují na decentralizaci svých zaměstnanců, což stále více umožňuje komunikace na bázi cloudu, a to včetně vysoce kvalitních vnitropodnikových řešení pro mobilitu. Tento přístup vyžaduje IP telefonii, která je schopna integrovat různou řadu komunikačních technologií.


S přijetím IP přichází možnost bezproblémového připojení klíčových linek firemních aplikací do škálovatelné strategie pro sjednocenou komunikaci.

Benefits for large business

Gigaset pro

Větší organizace na jednom místě či více lokalitách mohou využít flexibilní systémy Gigaset pro pokrytí různých způsobů práce svých zaměstnanců a klíčových firemních rolí.

Gigaset pro nabízí koncové přístroje, jež zaměstnancům umožňují používat jakoukoli kombinaci stolních a bezšňůrových IP telefonů (IP DECT), a to se systémy třetích stran na místě i s řešeními cloudové telefonie. Bezšňůrová komunikace na bázi IP DECT zajišťuje digitální kvalitu audia napříč celou firmou a umožňuje mobilitu i tam, kde je pokrytí mobilní sítě pro chytré telefony nespolehlivé. Naše týmy expertů společně s naší sítí mezinárodních partnerů vám mohou poradit a pomoci nabídnout to nejlepší řešení pro vaše jedinečné prostředí počínaje recepcí a konče zasedací místností pro představenstvo, využívající komunikační nástroje, které vašim zaměstnancům dovolí pracovat.

Technologie s průmyslovým standardem

Stolní a bezšňůrové telefony a telefonní systémy Gigaset pro – včetně CTI – odpovídají průmyslovým standardům, např. IP a SIP, a zajišťují tak bezproblémovou kompatibilitu s využitím vedoucích řešení pro IP telefonii na místě a poskytovatelů telefonních služeb na bázi cloudu.


Dostupnost funkcí

Naše flexibilita větším firmám dovoluje snadnou konfiguraci každého přístroje Gigaset pro tak, aby měl přístup ke klíčovým funkcím nabízeným jakoukoli telefonní službou a aby se rychle přizpůsobil vývoji potřeb.


Integrace aplikací

Naše koncové přístroje a systémy nabízejí zabudovanou podporu pro celou řadu funkcí, včetně schopnosti volat přímo z programu Outlook a konzistentní integraci do řady vedoucích softwarových aplikací pro databáze a řízení vztahů se zákazníky (CRM).


S podporou komunity odborných partnerů

Partnerská síť Gigaset pro nabízí vysoce proškolené a kvalifikované partnery, kteří jsou připraveni vám pomoci najít a implementovat to správné telefonní řešení vhodné pro podporu obchodních aktivit, například mezinárodní expanzi, snížení nákladů a vyšší efektivitu