Glosář

Jisti některým z technického hlediska? Najdete zde všechny definice uvedené v našem vstřícný A-Z slovníček!


TémaPopisSouvisející produkty

1080p

1080p (také známé jako full HDTV) je sada režimů videa ve vysokém rozlišení složená z 1080 řádků informací v porovnání s 540 řádky používanými ve většině standardních TV signálů.Maxwell 10

720p

Video standard nabízející vyšší rozlišení obrazu složený ze 720 řádků v porovnání s 540 řádky používanými ve většině standardních TV signálů.Maxwell 10

Analogový systém

Název systému, tvořeného řadou sinusoid, na rozdíl od digitálního systému, jenž je tvořen dvojkovou soustavou (1 nebo 0).DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

Android

Operační systém vyvinutý firmou Google pro přístroje včetně chytrých telefonů a tabletů.Maxwell 10

Anténa

Přístroj používaný k přenosu nebo příjmu signálu, například k přenosu či sledování rádiových nebo televizních programů.DX800A, N510, N720

Asterisk

Softwarová aplikace nabízející VoIP telefonní služby.T440, T640

Auto-provisioning

Metoda automatického nastavení přístroje k použití s konkrétní službou s komplikovanými manuálními procesy.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720

Bezšňůrový přístroj

V kontextu telefonování je bezšňůrový přístroj přenosný telefon, který používá místní rádiovou síť pro příchozí a odchozí hovory prostřednictvím pevné telefonní linky. DX800A, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell 10, Repeater

BLF

Busy Light Field (BLF) je sada tlačítek na přístroji nebo obrazovce počítače, identifikující, zda je uživatel dostupný ke konverzaci, telefonuje nebo nechce být rušen (DND). Přímé vytáčení z tohoto tlačítka je standardem.Maxwell 3, Maxwell 10, UC Suite

Bluetooth

Bezdrátový standard pro přenos dat včetně audio a videa mezi místními přístroji.DX800A, S650H, SL750H, Maxwell 10

CAT-iq

Cordless Advanced Technology—internet and quality (CAT-iq) je technologická iniciativa fóra Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) ke zlepšení kvality audia u bezšňůrových telefon, například pro dosažení HD audia.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Repeater

Certifikace

Proces, během kterého je produkt testován, aby bylo zajištěno jeho fungování podle dohodnutého standardu nebo s jiným doplňkovým produktem či službou.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Cloud

Produkty a služby, které sídlí ve vzdáleném datovém centru, a k nimž je přistupováno přes internet.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Cloudová telefonie

Cloudová telefonie je telefonní služba nabízená zákazníkovi poskytovatelem. Také známá pod názvem hostovaná telefonie.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

CRM

Customer Relationship Management (CRM) je přístup k řízení firemní interakce se stávajícími a potenciálními zákazníky. Přístup CRM se pokouší analyzovat data o zákazníkově historii s firmou, zlepšit obchodní vztahy se zákazníky, zejména se zaměřením na udržení zákazníka, a posilovat růst tržeb.Hybrid 120GE, T440, T640, UC SUite

CTI

Computer Telephony Integration (CTI) je všeobecná aplikace pro integraci veškerého komunikačního vybavení do jediného řešení. V případě Gigaset pro je součástí sady UC Suite.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, UC Suite

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) je standard primárně určený pro vytváření bezšňůrových telefonních systémů.DX800A, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

DECT GAP

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Generic Access Profile (GAP) je standard, který umožňuje bezšňůrovým telefonům různých výrobců fungovat společně.DX800A, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

DECT Manager

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Manager je přístroj, který umožňuje spolupráci vícero DECT základen tak, aby bezproblémově přenášely hovory mezi různými oblastmi roamingu.N720

DECT Repeater

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Repeater zvyšuje oblast pokrytí DECT radiové sítě, a tak umožňuje vyšší pokrytí signálem.Repeater

DISA

Direct Inward System Access (DISA) umožňuje externím uživatelům mimo lokalitu používat PBX služby, jako kdyby byly místní, s přístupem k funkcím jako vytáčení čísla místního uživatele a skupinové hovory.Hybird 120GE, T440, T640

EHS

Electronic Hook Switch (EHS) je přístroj, který elektronicky spojuje bezdrátovou náhlavní soupravu a telefon. EHS předává předem definované signály. Lze použít jak náhlavní soupravu Bluetooth, tak náhlavní soupravu DECT.Maxwell 3, Maxwell 10

Ethernet

Ethernet je nejčastěji instalovanou technologií místní sítě (LAN), popisující, jak zasíťované přístroje mohou formátovat data pro přenos na jiné síťové přístroje.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N610, N720

FXO

Foreign eXchange Office (FXO) je běžné rozhraní používané ve starších prostředích analogové telefonie. FXO se připojuje k síťovému operátorovi.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

FXS

Foreign eXchange Subscriber (FXS) je běžné rozhraní používané ve starších prostředích analogové telefonie. FXS se připojuje k interním analogovým přístrojům, např. faxu.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

Gigabit

V datové komunikaci je gigabit jedna miliarda bitů a je běžně používán k měření množství dat přenesených za sekundu mezi dvěma telekomunikačními body.Hybird 120GE, T440, T640

HD Audio

High Definition Audio je obecný popis lepší kvality audia, získané zakódováním více informací do audio signálu a přesnou prezentací těchto informací během přehrávání v reproduktorech.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

HD Voice

High Definition Voice je obecný popis lepší kvality audia, optimalizované pro vlastnosti lidského hlasu.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, Repeater

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je audio/video rozhraní pro přenos video dat a audio dat na kompatibilní monitor počítače, video projektor, digitální televizi a podobné přístroje.Maxwell 10

Hlasová schránka

Metoda elektronického ukládání hlasových zpráv ze zmeškaných hovorů pro pozdější vyzvednutí zamýšlenými příjemci.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, UC Suite

Hostovaná telefonie

Služba, která je řízena a dodávána ze vzdáleného místa. Příklad: hostovaná telefonie je telefonní služba, kterou poskytovatel nabízí zákazníkovi. Také známá pod názvem cloudová telefonie.N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Interop

Zkratka pro interoperabilitu, což je schopnost dvou nebo více přístrojů či služeb spolupracovat za účelem lepšího finálního výsledku.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

IP

Internet Protocol (IP) je metoda nebo protokol, přes který jsou data posílána z jednoho počítače na druhý přes internet.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

IP DECT

Internet Protocol Digital Enhanced Cordless Telecommunications (IP DECT) je obecný název pro tradiční bezšňůrový telefon, se kterým lze telefonovat přes metody internetového protokolu.DX800A, N510, N720

IP PBX

Internet Protocol Private Branch eXchange (IP PBX) je telefonní systém, který přepojuje hovory mezi VoIP (Voice over Internet nebo IP) uživateli na místních linkách, zatímco všem uživatelům umožňuje sdílet určitý počet externích telefonních linek.Hybird 120GE, T440, T640

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN) je první generace telekomunikační technologie, která umožňuje přenos digitálních dat přes standardní telefonní linky. ISDN z velké části nahradily širokopásmové technologie.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

ISDN2

Integrated Services Digital Network 2 (ISDN2) je první generace telekomunikační technologie, která umožňuje přenos digitálních dat přes standardní telefonní linky. ISDN z velké části nahradily širokopásmové technologie. Poslední číslo představuje maximální počet 64k kanálů, kterou může instalace mít. ISDN2 umožňovala dva hovory zároveň.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

ISDN30

Integrated Services Digital Network 30 (ISDN30) je první generace telekomunikační technologie, která umožňuje přenos digitálních dat přes standardní telefonní linky. ISDN z velké části nahradily širokopásmové technologie. Poslední číslo představuje maximální počet 64k kanálů, kterou může instalace mít. ISDN30 umožňovala 30 hovorů zároveň.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

IVR

Interactive Voice Response (IVR) je automatizovaný telefonní systém, který reaguje na volající po stisknutí tlačítek na sluchátku nebo přes rozpoznání hlasu, sbírá informace nebo trasy, volá odpovídajícím příjemcům nebo provádí úkol, například platbu účtů.Hybird 120GE, T440, T640

Komunikační server

Hardwarový přístroj se softwarem, který nabízí řadu komunikačních služeb, jež mohou zahrnovat hlasovou telefonii, video hovory a rychlé zprávy.Hybird 120GE, T440, T640

Konektivita

Schopnost na dálku spojovat lidi, přístroje a data pomocí společné komunikační technologie.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

LAN

Local Area Network (LAN) je skupina počítačů a elektronických přístrojů, které jsou propojeny a sdílejí data na relativně krátkou vzdálenost.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) je metoda umožňující komukoli lokalizovat v síti organizace, jednotlivce a další zdroje, například soubory a přístroje v síti, ať už na veřejném internetu nebo v privátní síti.Hybird 120GE, T440, T640

Linux

Linux je oblíbený nízkonákladový operační systém pro počítače a další elektronické přístroje.Maxwell Basic, Maxwell 3

microUSB

microUSB je malý konektor, který kabelu umožňuje spojit více přístrojů pro přenos dat a elektřiny. Menší verze USB.Maxwell 10, S650H, SL750

miniHDMI

miniHDMI je konektor, který kabelu umožňuje přenos audia a videa mezi přístroji. Menší verze HDMI.Maxwell 10

Multicell

V telefonii je Multicell schopnost seskupit vysílací buňky a vytvořit místní bezšňůrovou DECT telefonní síť pro příchozí a odchozí hovory. Zahrnuje roaming a předání. Singlecell pokrývá malou síť.N720

Multi-Touch

Multi-Touch je metoda vstupu na dotykový displej, která umožňuje použití dvou či více prstů na displeji zároveň. Tuto technologii, která umožňuje gesta stahování a roztahování na displeji pro ovládání přiblížení/oddálení, proslavil iPhone společnosti Apple.Maxwell 10

Na místě

Vybavení, které bylo zakoupeno a umístěno na konkrétním místě. Telefonní servery/systémy (např. IP PBX), sluchátka, pracovní stoly nebo kávovary – to vše jsou příklady předmětů na místě.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H

PAN

Personal Area Network (PAN) je skupina osobních elektronických přístrojů v blízkosti, například mobilních telefonů a náhlavních souprav připojených a sdílejících data a/nebo audio na velmi krátkou vzdálenost.R650H, S650H, SL750H, Maxwell 10

PoE

Power-over-Ethernet (PoE) je metoda zasílání elektřiny na přístroj pomocí ethernetového datového kabelu používaného pro konektivitu. Díky PoE nepotřebuje přístroj samostatný napájecí adaptér ani další kabely k napájení.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Předání

Předání se používá s technologií Multicell. Zajišťuje pokračování konverzace, když se pohybujete v budově nebo kolem ní, zatímco dochází ke střídání satelitů. Sluchátko v provozu. N720, R650H, S650H, SL750H

Přepínač

Ve výpočetní technice a telefonii je přepínač přístroj, který trasuje data a/nebo hlasové hovory ze zdroje do místa určení.Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Presence

Obrazovka Presence umožňuje uživatelům zkontrolovat, zda je linka jejich kolegů obsazena. Tato funkce velmi zlepšuje koordinaci a spolupráci mezi uživateli.Maxwell 10, UC Suite

Přístroj třetí strany

Přístroj vyrobený jiným výrobcem než Gigaset pro. Příklad: náhlavní souprava Bluetooth od firmy Sony.

PSTN

Public Switched Telephone Network (PSTN) odkazuje na mezinárodní telefonní systém založený na měděných drátech přenášejících analogové hlasové hovory. Také známá jako tradiční analogová síť.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640

RJ9

RJ9 je typ konektoru používaného v telefonním vybavení. Nejčastěji je na konci telefonního sluchátka, odkud se připojuje k telefonní základně.DX800A, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Roaming

Roaming se používá s technologií Multicell. Zajišťuje, aby mělo sluchátko spojení s nejlepším satelitem s optimální sílou signálu ve vaší komunikační síti, když se pohybujete v budově nebo kolem ní. Sluchátko v nečinnosti.N510, N720

Sada UC Suite

Sada Unified Communication (UC) Suite je řešení Gigaset pro týkající se CTI, které integruje veškeré komunikační vybavení (přístroje a aplikace CRM) do jediného řešení na jednom místě nebo na více lokalitách.Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, UC Suite

Satelit

V kontextu telekomunikací je satelit anténa fungující ve skupině v budově a kolem ní, připojená k DECT manažerovi ve vícebuněčném prostředí a nabízející DECT sluchátkům přístup k telefonní síti.N720IP

SD karta

Secure Digital (SD) karta je stabilní formát paměťové karty, který se často používá v přenosných přístrojích, například chytrých telefonech.Maxwell 10

Singlecell

V telefonii je singlecell místní rádiová síť pro použití s bezšňůrovými DECT telefony, která může pokrýt celý dům nebo malou kancelář. Singlecell je samostatné řešení s jednou základnou s možností rozšíření dosahu pomocí repeaterů. Multicell pokrývá větší sítě.DX800A, N510, R650H, S650H, SL750H, Repeater

SIP

Session Initiation Protocol (SIP) je komunikační protokol pro signalizaci a řízení multimediální komunikace. SIP se běžně používá v internetové telefonii pro hlasové a video hovory a rychlé zprávy.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, N510, N720, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

SIP-trunk(ing)

Session Initiation Protocol (SIP) trunking je použití voice over IP (VoIP) pro připojení soukromé ústředny (PBX) k internetu.Hybird 120GE, T440, T640

Sluchátko

Fyzický, v ruce držený aparát s reproduktorem a mikrofonem používaný pro telefonní konverzace. Příklad: DECT sluchátkoDX800A, R650H, S650H, SL750H, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

SMA

Software Maintenance Agreement (SMA) je smlouva nabízená vývojářem softwaru obsahující určitou úroveň aktualizace softwaru a v některých případech technickou podporu za stanovené časové období.Hybird 120GE, T440, T640, UC Suite

Software

Sada instrukcí a dat, jimž počítač rozumí a podle nichž provádí úkoly.UC Suite, DX800A, R650H, S650H, SL750H

Stolní přístroj

V telefonování je stolní přístroj tradiční telefon se samostatným sluchátkem, který je umístěn na tradičním kancelářském stole.DX800A, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10

Telefonní server

Hardwarový přístroj se softwarem, který nabízí hlasovou telefonii.Hybird 120GE, T440, T640

TFT displej

Thin-film-transistor (TFT) je varianta displeje z tekutých krystalů (LCD), která zlepšuje kvalitu obrazu, například jas a kontrast.Maxwell 3

USB

Universal Serial Bus (USB) je nejoblíbenější připojení používané ke spojení digitálních přístrojů, například počítačů a digitálních fotoaparátů, tiskáren, skenerů a externích disků.Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell 10

vCard

vCard je elektronická vizitka (firemní nebo osobní) a také název průmyslové specifikace druhu komunikační výměny, která probíhá pomocí firemních nebo osobních vizitek.DX800A, Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell Basic, Maxwell 3, Maxwell 10, R650H, S650H, SL750H, UC Suite

Video konference

Individuální nebo skupinový telefonní hovor, který vedle audio konverzace obsahuje také video každého účastníka.Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell 10

Video telefonie

Přístroj, který posílá video obraz uživatele společně s audiem jako součást video konference.Hybird 120GE, T440, T640, Maxwell 10

WAN

Wide Area Network (WAN) je schopnost spojit počítače a jiné elektronické přístroje ke sdílení dat přes rozsáhlejší vzdálenost.

Wi-Fi

Wireless Fidelity (Wi-Fi) je obecný název technologie pro elektronické přístroje připojené k bezdrátové síť LAN (WLAN), zejména přes rádiová pásma s frekvencí 2,4 gigahertzů a 5 gigahertzů.Maxwell 10

Základna

V kontextu telefonování jde o pevný přístroj s konektivitou k operátorovi sítě, jenž umožňuje bezdrátovou konektivitu s jiným mobilním přístrojem, například telefonním sluchátkem.DX800A, N510, N720